Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις - παραδόσεις) μέσα από λογιστικές εγγραφές και Φ.Π.Α. (Bachelor thesis)

Μήτσου, Νίκος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4400
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Trade
Keywords: Χρηματοοικονομικά;Λογιστική;Συναλλαγές
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4400
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 54
Subject classification: Finance
Accounting
Trade
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1997-09
Advisor name: Τσομπανόπουλος, Ευάγγελος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 54
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1021997.pdf1.18 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons