Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, περιοδικές Φ.Π.Α. και listing (Bachelor thesis)

Δρόσου, Ειρήνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4405
Στην παρούσα αναφορά θα δούμε την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας στην χώρα μας. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο ΦΠΑ αποτελεί έναν έμμεσο φόρο και εφαρμόζεται κατά την πώληση ή την παροχή υπηρεσίας. Ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή των πωλουμένων προϊόντων ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται είναι διαφορετικός, κατά περίπτωση. Στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε το θεωρητικό σκέλος του ΦΠΑ, την λογιστική παρακολούθηση και τις δηλώσεις που υπάρχουν και το πότε υποβάλλονται. Επίσης θα δούμε την ένταξη των υπόχρεων σε κατηγορίες βιβλίων και τις δηλώσεις που υποβάλλουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά θέματα φορολογητέων πράξεων και φορολογητέας αξίας, καθώς επίσης θα πραγματευτούμε το θέμα του listing και των περιοδικών δηλώσεων. Στο τέλος της εργασίας ακολουθούν το παράρτημα και η βιβλιογραφία.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Business
Accounting
Taxation
Keywords: Επιχείρηση;Λογιστική;Φορολογία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4405
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1022007.pdf1.21 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons