Ανώνυμη εταιρία (Bachelor thesis)

Κωστοπούλου, Μαρία Δ.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4408
Alternative title / Subtitle: Nομικές ρυθμίσεις και φορολογία
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Taxation
Legislation
Keywords: Λογιστική;Φορολογία;Νομοθεσία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4408
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 85-86
Subject classification: Accounting
Taxation
Legislation
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1998-03-10
Advisor name: Σκαρτούλης, Γεώργιος Μ.
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 86
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1031998.pdf1.41 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons