Ενδοκοινοτικές συναλλαγές με συμπλήρωση δηλώσεων intrastat (Bachelor thesis)

Ρόμπη, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4411
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση της συμπλήρωσης των εντύπων INTRASTAT, καθώς και κάποια γενικά στοιχεία για τις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Σκοπεύει στη δημιουργία ερεθισμάτων για παραπέρα μελέτη του δέματος γιατί οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται και απαιτούν ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένα στελέχη τα οποία δα πρέπει να είναι καταρτήσιμα τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά. Η εξειδίκευση των στελεχών μιας επιχείρησης όμως απαιτεί συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση σε μία κοινωνία που τα πάντα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς. Οι εξελίξεις στη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων ειδικά στην Ελλάδα είναι μεγάλες και οι αλλαγές πολύ συχνές. Με την εργασία αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας των εντύπων INTRASTAT και να αποκτήσουμε κάποιες γενικές γνώσεις σχετικά με τις Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Accounting
Business
Keywords: Φορολογία;Λογιστική;Επιχείρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4411
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1041996.pdf6.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons