Σύσταση - οργάνωση - λειτουργία - φορολογία προσωπικών εταιριών. Νομολογία νομού Ροδόπης πάνω σε θέματα προσωπικών εταιριών (Bachelor thesis)

Μπαξεβάνη, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4420
Μετά την ανάθεση της εργασίας με θέμα Σύσταση, οργάνωση, λειτουργία, φορολογία προσωπικών εταιριών και νομολογία Δικαστηρίων Νομού Ροδόπης για τις προσωπικές εταιρίες από τον καθηγητή Δικηγόρο κ. Γεώργιο Σκαρτούλη στα πλαίσια των υποχρεώσεων μου ως σπουδάστρια στο Τ.Ε..Ι ΚΑΒΑΛΑΣ στο τμήμα Λογιστικής παρουσιάζω την πτυχιακή εργασία μου, έχοντας χρησιμοποιήσει την επισυνάπτουσα βιβλιογραφία και τις προσωπικές μου εμπειρίες παρακολουθώντας δικαστικές υποθέσεις προσωπικών εταιριών στα Δικαστήρια του Νομού Ροδόπης. Η περάτωση της εργασίας μου αυτής είχε ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των γνώσεων μου και ευχαριστώ για αυτό τον καθηγητή μου κ. Γεώργιο Σκαρτούλη.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Common law
Taxation
Commercial law
Keywords: Νομολογία;Φορολογία;Εμπορικό δίκαιο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4420
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1051997.pdf2.42 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons