Η καπνοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και η συμβολή της στην εθνική οικονομία (Bachelor thesis)

Τσιμούρτα, Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4421
Οι λόγοι της εκλογής του θέματος για την πτυχιακή μου εργασία ήταν τρεις. Κατά’ αρχήν ή συναισθηματική φόρτιση κάθε Καβαλιώτη από τα αναρίθμητα ακούσματα για τον καπνό από γονείς και προγόνους, το περιβάλλον που ζούμε με τις καπναποθήκες και την μυρωδιά τους. Δεύτερος και κύριος λόγος ή ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία του Νομού μας. Κυρίως τις προηγούμενες δεκαετίες με την καπνεργασία σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολλές περιοχές της οποίας έχουν εδάφη χαμηλής απόδοσης και κατάλληλα μόνο για καλλιέργεια καπνού. Τα εδάφη μάλιστα αυτά σε συνδυασμό με τις κατάλληλες κλιματολογικές παράγουν τα φημισμένα ελληνικά καπνά «Ανατολικού τύπου» γνωστά σ' όλον τον κόσμο για το φυσικό τους άρωμα, τον ωραίο ξανθό τους χρωματισμό, την μικρή περιεκτικότητα σε νικοτίνη και το πλήθος των ποικίλουν για όλες τις προτιμήσεις των αγοραστούν, Ελλήνων και ξένων. Τρίτος λόγος ή είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποία επέβαλε ριζική αναδιάρθρωση της καπνοκαλλιέργειας και γενικότερα της όλης οικονομίας στη χώρα μας. Η εργασία περιλαμβάνει επτά κεφάλαια που μαζί με τους πίνακες και τις φωτογραφίες συγκροτούν μια ενήμερη αντίληψη της Κοινωνικής και Οικονομικής συμβολής της καπνοκαλλιέργειας στον Νομό Καβάλας και την Ελλάδα. Είναι ανάγκη να ληφθεί υπ'όψιν ότι το κοινωνικό ενδιαφέρον για την καλλιέργεια του καπνού ξεκινά από το σχετικά χαμηλό βιοτικό επίπεδο των ενδιαφερόμενων γεωργικών περιοχών στην Ελλάδα αλλά και άλλων χωρών της Μεσογείου και αλλού, όπου ο καπνός αποτελεί ίσως το μοναδικό τρόπο εκμετάλλευσης της γεωργικής γης και απασχόλησης του πληθυσμού της για την βασική πηγή των πόρων συντήρησής του.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Economy
Tobacco industry
Keywords: Λογιστική;Οικονομία;Καπνοβιομηχανία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4421
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1051998.pdf1.06 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons