Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου (Bachelor thesis)

Μαλλιοπούλου, ΑναστασίαΧαντζηχρήστου, Παρασκευή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4424
Η συστηματική ενασχόληση με την ιστορία των κρατικών θεσμών χρησιμεύει πάντοτε ως μέσο για την ενδελεχέστερη έρευνα και τη σαφέστερη ερμηνεία της ουσιαστικής αποστολής, που οι θεσμοί αυτοί επιτελούν. Όσο μακρύτερος είναι ο βίος των κρατικών αυτών θεσμών, τόσο πιο χρήσιμη καθίσταται η με>^τη του έργου τους και η διερεύνηση της συμβολής τους στην λειτουργία των άλλων δημόσιων θεσμών. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την ιστορική τύχη να είναι ο μακροβιότερος από τους δημόσιους Οργανισμούς της χώρας μας, έχοντας διατρέξει 163 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, παρά τις πολιτικές μεταπτώσεις, που συνέβει κατά το μακρύ αυτό διάστημα. Η πρωτοφανής αυτή, στα χρονικά των ελληνικών δημόσιων θεσμών, διάρκεια άνετης σταδιοδρομίας πρέπει να αποδοθεί και στη συνετή και προσεκτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Οι συγκυρίες όμως, δεν επέτρεψαν' να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο που το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτελεί αθόρυβα, από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Το νομολογιακό του έργο δεν έτυχε επαρκούς επιστημονικής επεξεργασίας, έτσι ώστε να καταστεί κατανοητό, και να προβληθεί ευρύτερα η θεσμική βαρύτητα του Δημοσιονομικού Δικαστηρίου από την πανεπιστημιακή κοινότητα και γενικότερα από την κοινωνία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται ο θεσμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα και η δικαστική φύση των πράξεων του, αναπτύσσονται οι αρμοδιότητες του και γίνεται η σύγκριση των ελεγκτικών συνεδρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Management
Legislation
Public institutions
Keywords: Διοίκηση;Λογιστική;Δημόσιοι θεσμοί
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4424
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1052003.pdf1.71 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons