Η φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Παπαχατζίδης, Θεόδωρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4427
Ο φόρος επί της ακίνητης περιουσίας είναι υπόλειμμα παλαιοτέρων εποχών. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αργότερα στη Ρώμη για την κάλυψη πολεμικών κυρίως αναγκών. Ο φόρος κεφαλαίου στη σημερινή εποχή συναντάται υπό ήπια μορφή, με χαμηλούς συντελεστές και συνήθως παράλληλα με το φόρο εισοδήματος. Στην Αγγλία ο φόρος κεφαλαίου επιβάλλεται κυρίως υπό τη μορφή του φόρου κληρονομιών (Estate Duty). Στην Αμερική (Η.Π.Α) επιβάλλεται ομοσπονδιακός φόρος κεφαλαίου με πολύ χαμηλούς συντελεστές και πολλές εξαιρέσεις. Επιβάλλεται, φόρος κεφαλαίου (Property Tax) από τις ίδιες τις πολιτείες και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, ο οποίος είναι χαμηλός. Στην Γερμανία επιβάλλεται φόρος επί του κεφαλαίου (Veπnogensteuer), με χαμηλό ποσοστό, ώστε να επιτυγχάνεται πρόσθετη φορολόγηση των εισοδημάτων εκ κεφαλαίου και εμμέσως φορολόγηση των μη παραγωγικών κεφαλαίων Στην Ελλάδα επιβλήθηκε και καταργήθηκε πολλές φορές φόρος επί του κεφαλαίου ή της περιουσίας. Έτσι λοιπόν με τα άρθρα 21 έως και 35 του Ν.2459/1997 επιβλήθηκε από το έτος 1997 ετήσιος φόρος στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε κάθε οικογένεια ή σε κάθε νομικό πρόσωπο. Σκοποί του φόρου της μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι: - η σύλληψη της φορολογητέας ύλης και η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, - η αύξηση της προοδευτικότητας του φορολογικού συστήματος, - η άμβλυνση της ανισοκατανομής του πλούτου , - η ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων της Χώρας.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Taxation
Real estate
Keywords: Λογιστική;Φορολογία;Ακίνητη περιουσία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4427
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1061998.pdf1.6 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons