Δικαίωμα υποθήκης και κτηματική πίστη (Bachelor thesis)

Κατσιάμπα, Κωνσταντία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4428
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Taxation
Mortgage
Keywords: Λογιστική;Φορολογία;Υποθήκη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4428
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1061999.pdf2.47 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons