Φορολογία των τεχνικών επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Θώμος, Αθανάσιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4433
Ένα κομμάτι, το σημαντικότερο ίσως, για την υγιή οικονομική ανάπτυξη μιας οικονομικής μονάδος (επιχείρησης) είναι, η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της, ένα από τα μαθήματα που μου προκαλούσε πάντοτε το ενδιαφέρον για μάθηση και έρευνα ήταν η φορολογική παρακολούθηση των επιχειρήσεων. Κίνητρο για την ανάληψη και ανάπτυξη του θέματος «Φορολογία των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων» ήταν και είναι το αμέριστο ενδιαφέρον γι’αυτές τις επιχειρήσεις, όπως εξάλλου, παραμένει και διακαής πόθος η μελλοντική, ίσως επαγγελματική μου σταδιοδρομία, μέσα από μια τέτοια επιχείρηση. Η συνέχιση των σπουδών μου σε αντίστοιχο τμήμα κατεύθυνσης αποτελεί άμεσο στόχο μου.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business
Taxation
Keywords: Επιχείρηση;Φορολογία;Λογιστική παρακολούθηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4433
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Business
Taxation
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1998
Abstract: Ένα κομμάτι, το σημαντικότερο ίσως, για την υγιή οικονομική ανάπτυξη μιας οικονομικής μονάδος (επιχείρησης) είναι, η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων της, ένα από τα μαθήματα που μου προκαλούσε πάντοτε το ενδιαφέρον για μάθηση και έρευνα ήταν η φορολογική παρακολούθηση των επιχειρήσεων. Κίνητρο για την ανάληψη και ανάπτυξη του θέματος «Φορολογία των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων» ήταν και είναι το αμέριστο ενδιαφέρον γι’αυτές τις επιχειρήσεις, όπως εξάλλου, παραμένει και διακαής πόθος η μελλοντική, ίσως επαγγελματική μου σταδιοδρομία, μέσα από μια τέτοια επιχείρηση. Η συνέχιση των σπουδών μου σε αντίστοιχο τμήμα κατεύθυνσης αποτελεί άμεσο στόχο μου.
Advisor name: Παρχαρίδης, Βασίλης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 80
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1071998.pdf3.77 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons