Ανάπτυξη και προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό και τηλεπικοινωνιακό κλάδο στην νέα δομή των Βαλκανίων (Bachelor thesis)

Κρίτης, Στέλιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4434
Στην εργασία μου θα αναλύσω τις δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κατασκευαστικό και τηλεπικοινωνιακό κλάδο στην Ελλάδα και τι προοπτικές υπάρχουν για την μελλοντική ανάπτυξή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα ερευνήσω τις συνθήκες οικονομίας που υπάρχουν στις χώρες της βαλκανικής και κατά πόσο αυτές οι συνθήκες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ακόμη θα αναφερθώ στις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι δραστηριότητες στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και των χωρών της βαλκανικής, κατά πόσο δηλαδή μπορούν να συμβάλουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ανάπτυξη της οικονομίας των κρατών. Ακόμη θα τονίσω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν οι ελληνικές εταιρίες ως προς την προσέγγισή τους στα κράτη των Βαλκανίων. Κατά συνέπεια πόσο έτοιμη είναι η κάθε αγορά των Βαλκανίων για να δεχτεί αυτές τις μεγάλες αλλαγές στην οικονομία της. Η δυσκολία βέβαια βρίσκεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα κράτη είχαν σοσιαλισμό με αποτέλεσμα οι μηχανισμοί αγοράς να είναι εντελώς διαφορετικοί και έτσι να έχουν μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες αγοράς. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδύσεις στις χώρες αυτές όπως το νομικό καθεστώς των χωρών αυτών, τι ανταγωνισμός υπάρχει από τα άλλα κράτη και τέλος τι πολιτική ακολουθείται από το κράτος . Επιπλέον πια είναι η συμμετοχή του κράτους σε όλη αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και πια είναι η βοήθεια που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη τα κράτη της βαλκανικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business
Telecommunication
Construction
Keywords: Επιχείρηση;Κατασκευαστικός κλάδος;Τηλεπικοινωνιακός κλάδος;Βαλκάνια;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4434
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1072000.pdf1.23 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons