Εσωτερική - εξωτερική χρηματοδότηση επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Θεοδωρίδης, Αθανάσιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4449
Με τον όρο χρηματοδότηση, εννοούμε κυρίως την εξασφάλιση των κεφαλαίων από μια επιχείρηση με τους καλύτερους χρηματοοικονομικούς όρους, ώστε να μπορέσει η επιχείρηση τόσο κατά την ίδρυση της, όσο και κατά την ανάπτυξή της να λειτουργήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα, για να φθάσει στον τελικό της στόχο που είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Εκτός από την παραπάνω έννοια της χρηματοδότησης, η επιχείρηση για να αυξήσει σταδιακά τα κέρδη της πρέπει να έχει η ίδια τα απαραίτητα κεφάλαια, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτή τους τρίτους για να φθάσει στο δεύτερο στόχο που είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών της. Με την πτυχιακή μου εργασία που έχει τίτλο «Εσωτερική - Εξωτερική Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων», θα ασχοληθώ με την έννοια του όρου. Δηλαδή με την ανάπτυξη όλων εκείνων των πηγών από τις οποίες θα μπορέσει η επιχείρηση να εξασφαλίσει τα κεφάλαια, ώστε να λειτουργήσει ομαλά και απρόσκοπτα.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Business
Finance
Keywords: Επιχείρηση;Χρηματοδότηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4449
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1081997.pdf633.26 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons