Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδα (Bachelor thesis)

Γιαννούλη, Σουλτάνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4451
Ζούμε σε μια κοινωνία όπου το περιβάλλον πλήττεται βάναυσα από άτομα που δρουν ωσάν οι πόροι της γης είναι ανεξάντλητοι. Αυτές οι τάσεις αυξάνονται συνεχώς και αν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό θα προκαλέσουν τέτοια καταστροφή στο περιβάλλον που από κάποια στιγμή και μετά οι απώλειες θα είναι ανεπανόρθωτες.Η έννοια του όρου «περιβάλλον» είναι ευρύτατη. Περιβάλλον είναι ο αέρας που αναπνέουμε, η γη που πατάμε, η χλωρίδα και η πανίδα, το νερό που πίνουμε και κολυμπάμε και οι επιπτώσεις του προκαλούν τοπικές, περιφερειακές και παγκόσμιες αλλαγές οι οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες. Η ανησυχία μου λοιπόν για την συνεχιζόμενη καταστροφή και η επιθυμία μου να εξετάσω ποιες οι πρωτοβουλίες και ποια τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη χώρα μας με ώθησε στο να αναλάβω την επεξεργασία του συγκεκριμένου θέματος. Μέσα από αυτήν την εργασία θα ήθελα να πω στην οικογένεια μου η οποία με στήριξε από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Νοιώθω την ανάγκη να απολογηθώ σε εσάς αλλά και στον εαυτό μου για την αδυναμία μου να εξαντλήσω όλες τις πτυχές του θέματος που σχετίζονται με το περιβάλλον.
Alternative title / Subtitle: (το 5ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον)
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Environment
issues and policy
European Union
Keywords: Περιβαλλοντική πολιτική;Ευρώπη;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4451
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 193-194
Subject classification: Environment
issues and policy
European Union
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1999
Abstract: Ζούμε σε μια κοινωνία όπου το περιβάλλον πλήττεται βάναυσα από άτομα που δρουν ωσάν οι πόροι της γης είναι ανεξάντλητοι. Αυτές οι τάσεις αυξάνονται συνεχώς και αν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό θα προκαλέσουν τέτοια καταστροφή στο περιβάλλον που από κάποια στιγμή και μετά οι απώλειες θα είναι ανεπανόρθωτες.Η έννοια του όρου «περιβάλλον» είναι ευρύτατη. Περιβάλλον είναι ο αέρας που αναπνέουμε, η γη που πατάμε, η χλωρίδα και η πανίδα, το νερό που πίνουμε και κολυμπάμε και οι επιπτώσεις του προκαλούν τοπικές, περιφερειακές και παγκόσμιες αλλαγές οι οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες. Η ανησυχία μου λοιπόν για την συνεχιζόμενη καταστροφή και η επιθυμία μου να εξετάσω ποιες οι πρωτοβουλίες και ποια τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στη χώρα μας με ώθησε στο να αναλάβω την επεξεργασία του συγκεκριμένου θέματος. Μέσα από αυτήν την εργασία θα ήθελα να πω στην οικογένεια μου η οποία με στήριξε από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Νοιώθω την ανάγκη να απολογηθώ σε εσάς αλλά και στον εαυτό μου για την αδυναμία μου να εξαντλήσω όλες τις πτυχές του θέματος που σχετίζονται με το περιβάλλον.
Advisor name: Παλαιολόγου, Μαρία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 194
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1081999.pdf7.39 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons