Προγραμματισμός και ο γενικός προϋπολογισμός του κράτους (Bachelor thesis)

Μποίλης, ΜάρκοςΚόκκορη, Χριστίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4458
Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας που μας ανατέθηκε από το καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Καβάλας κ. Νερατζή Βραχιώνη, με τίτλο « Προγραμματισμός και ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους » έγινε μια συνοπτική ανάλυση των εργασιών και των λειτουργιών του γενικού προϋπολογισμού του κράτους. Επίσης επισημάνθηκε η ιδιαίτερη σημασία και σύνδεση που έχει ο Προγραμματισμός με τον Προϋπολογισμό. Η πτυχιακή εργασία μας περιλαμβάνει τέσσερα μέρη και το Παράρτημα. Στο πρώτο μέρος αναλύουμε τον οικονομικό προγραμματισμό και τις βασικές ιδιότητές του. Εξετάζουμε επίσης την άρρηκτη σχέση που έχει ο Προγραμματισμός και η οικονομική ανάπτυξη. Στο δεύτερο μέρος αρχίζει η ανάλυση της φύσης του γενικού κρατικού προϋπολογισμού. Παρουσιάζουμε τις διακρίσεις του κρατικού προϋπολογισμού αναλυτικά, όπως επίσης τις φάσεις (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση) κατά την διαδικασία του. Στο τρίτο μέρος αναλύουμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, τις δημόσιες δαπάνες. Αναφέρουμε αναλυτικά ποια είναι η φύση των δημοσίων δαπανών και ποιες είναι οι μέθοδοι χρηματοδότησής τους. Στο τέταρτο μέρος εξετάζουμε ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, που είναι τα δημόσια έσοδα. Αναλύουμε την βασική έννοια και αναφέρουμε τις διακρίσεις τους. Στα δημόσια έσοδα έχουμε δώσει μεγαλύτερη σημασία σε δύο πηγές που θεωρούνται οι πιο ουσιαστικές. Στους φόρους και στον δημόσια δανεισμό. Τέλος στο Παράρτημα παρουσιάζουμε παραδείγματα του γενικού προϋπολογισμού του κράτους σε πίνακες και διαγράμματα.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
State
Keywords: Προϋπολογισμός;Οικονομία;Κράτος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4458
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1091997.pdf2.28 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons