Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας. (Bachelor thesis)

Αργυρούδης, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4459
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Electronic commerce
Internet
Business enterprises
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Επιχείρηση;Καβάλα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4459
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2362004.pdf36.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons