Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. Η περίπτωση των νέων της Ελλάδας (Bachelor thesis)

Ντόβολη, Πολυξένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/446
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Immigration
Financial crises
Keywords: Μετανάστευση;Ελλάδα;Οικονομική Κρίση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/446
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013365.pdf5.12 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons