Οι συμπράξεις των επιχειρήσεων και η αντιμετώπιση τους από το Ελληνικό και κοινοτικό Δίκαιο (Bachelor thesis)

Καπουκρανίδου, Κωνσταντίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4460
To συγκεκριμένο θέμα “ Συμπράξεις των επιχειρήσεων και η αντιμετώπισή τους από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο" ουσιαστικά αναφέρεται στο δίκαιο του Ανταγωνισμού. Κατά τον υπερεικοσαετή βίο της Κοινότητας, τα άρθρα που αφορούν τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα τα άρθρα 85 και 86, έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς μελέτης. Πολλοί είναι οι συγγραφείς που ερεύνησαν το θέμα σ' όλη του την έκταση και σε σειρά εξατομικευμένων προβλημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας. Ακόμη πρέπει να προστεθεί, στην “υπερπαραγωγή” των συγγραφέων και ο μεγάλος αριθμός των αποφάσεων των κοινοτικών οργάνων - μερικές από τις οποίες έχουν τόσο ενδιαφέρον, ώστε μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σταθμοί στην ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Με τα δεδομένα αυτά, στα όρια της πτυχιακής μου εργασίας έκρινα σκόπιμο να παρουσιάσω αρχικά του Νόμους του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου και όσο αφορά τον σχολιασμό των άρθρων προτίμησα να συγκεντρώσω την προσοχή μου στο τελικό ερμηνευτικό συμπέρασμα και να αποφύγω την αναλυτική παράθεση όλων των θεωρητικών αναζητήσεων και συλλογισμών που προηγήθηκαν. Ήταν ο μόνος τρόπος ίσως να παρουσιάσω τον σχολιασμό, κατά το δυνατόν πλήρη και όχι ιδιαίτερα εκτενή.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Law--Greece
Business
Legislation
Keywords: Επιχείρηση;Συμπράξεις;Ελληνικό Δίκαιο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4460
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1091998.pdf600.22 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons