Προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχειρήσεων με βιβλία Β' κατηγορίας (Bachelor thesis)

Τζάκα, Αμαλία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4462
Στα πλαίσια τον υποχρεώσεων μου ως τελειόφοιτη του τμήματος Λογιστικής, της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας και σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Παρχαρίδη Βασίλειο, ανέλαβα την υποχρέωση να αναπτύξω ένα θέμα που να αναφέρεται στον τομέα της οικονομίας. Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται ο τρόπος προσδιορισμού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Μέσα από την εργασία αυτή, μου δίνεται η ευκαιρία να μελετήσω και να αποκομίσω χρήσιμες γνώσεις. Για τη διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή και εισηγητή κ. Παρχαρίδη Βασίλειο για τη βοήθεια του και τις κατευθύνσεις τις οποίες μου έδωσε. Για τη σαιρή κατανόηση της εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι συντομογραφίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν : Α.Ο.Υ. : Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ι.Κ.Α. : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ.Β.Σ. : Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων Κ.Φ.Β.Σ. : Κώδικας Φορολογίας Βιβλίων & Στοιχείων Μ.Σ.Κ.Κ. : Μοναδικός Συντελεστής Καθαρών Κερδών Σ.Κ.Κ. : Συντελεστής Καθαρών Κερδών Ν. : Νόμος Φ.Ε.Κ. ; Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Φ.Π. Α. : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Taxation
Keywords: Καθαρά κέρδη;Επιχείρηση;Βιβλία Β' κατηγορίας
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4462
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1092001.pdf2.38 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons