Η μετανάστευση των νέων και η οικονομική κρίση. Η περίπτωση των νέων της Ελλάδας (Bachelor thesis)

Ντόβολη, Πολυξένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/446
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Immigration
Financial crises
Keywords: Μετανάστευση;Ελλάδα;Οικονομική Κρίση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/446
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Immigration
Financial crises
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-26T12:29:09Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013-11-15
Advisor name: Καρασαββόγλου, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 296
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013365.pdf5.12 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons