Το franchising και οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού. (Bachelor thesis)

Τσακίρη, Μάρθα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4473
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Competition
Franchising
Market
Keywords: Πολιτική ανταγωνισμού;Σύμπραξη επιχειρήσεων;Ανταγωνισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4473
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO41994.pdfSDO41994953.63 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons