Κοστολόγηση - πρακτικό μέρος: ΑΓΕΤ Ηρακλής (Bachelor thesis)

Γκαβαρδίνας, Νικόλαος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4480
Η εργασία που ακολουθεί αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό, που έχουν όμως ως κοινό παρονομαστή την Κοστολόγηση. αφού και στα δύο μέρη,ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο θα κινηθεί η εργασία είναι η κοστολόγηση, που είναι βασικός σπόνδυλος του οικονομικού λογισμού και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεοιν. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, αρχικώς , θα γίνει αναφορά στη Λογιστική κόστους , καθώς και στους σκοπούς που επιδιώκει. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η έννοια και οι κατηγορίες του κόστους και στο τέλος του θεωρητικού μέρους θα γίνει μια προσπάθεια για να αναλυθεί σε κάποιο βαθμό η κοστολόγηση. Θα γίνει αναφορά δηλαδή στον ορισμό,τους σκοπούς και τις γενικές αρχές της κοστολόγησης . Επίσης θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας της κοστολόγησης και τέλος θα αναλυθούνε εκτενώς τα συστήματα κοστολόγησης. Όσον αφορά το πρακτικό μέρος,θα γίνει αναφορά σε μία από τις μεγαλύτερες τσιμεντοβιομηχανίες στον κόσμο,την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Αφού δοθούν αρχικώς , κάποια ιστορικά στοιχεία για την επιχείρηση , στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση των λειτουργιών παραγωγής της επιχείρησης και κυρίως θα αναλυθεί το κοστολογικό σύστημα που ακολουθείτε από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής. Τέλος θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από όλη αυτή τη "περιπλάνηση" στο κοστολογικό σύστημα της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω της ευχαριστίες μου προς τους κυρίους Καφρίτσα Αντώνιο Χατζηνικολάου Δημήτριο Σμυρνιούδη Δημήτριο για τα πολύ σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες που μου παραθέσανε για την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Taxation
Accounting
Keywords: Κοστολόγηση;Φορολογία;ΑΓΕΤ Ηρακλής
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4480
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1121996.pdf2.19 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons