Μελλοντικές προοπτικές της Β.Φ.Λ. Α.Ε. (Bachelor thesis)

Μάρτσιου, Αναστασία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4482
Η συγκεκριμένη Πτυχιακή Εργασία έχει ως θέμα της την παρούσα κατάσταση και την μελλοντική προοπτική της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων. Όπως φαίνεται κι από τον τίτλο της εργασίας,πρόκειται για μια μελέτη της Β.Φ.Λ. όπου πρέπει να γίνει μια ανάλυση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντός της,καθώς και μια αναφορά στις μελλοντικές στρατηγικές της αποφάσεις. Ως γνωστό,η εσωτερική ανάλυση περιλαμβάνει μια προσεκτική εξέταση ανάλυση της εσωτερικής λειτουργίας και των χαρακτηριστικών της εταιρίας,ενώ η εξωτερική ανάλυση περιλαμβάνει μια έρευνα των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος,που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την πορεία αποδοτικότητας της εταιρίας.Η απόφασή μου να ασχοληθώ με αυτό το θέμα,οφείλεται στο γεγονός ότι η Β.Φ.Λ. έιναι μια πολύ σημαντική επιχείρηση για τον Νομό της Καβάλας-όπου και βρίσκεται-αλλά και για την οικονομία της Ελλάδας γενικότερα.Αλλωστε ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.διαφέρει κατά πολύ από χρόνο σε χρόνο. Για μια πιο σωστή παρουσίαση του θέματος,είναι απαραίτητο η εργασία να διαχωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας,όπου υπάρχει και μια αναφορά στις μελλοντικές αποφάσεις-στρατηγικές που πρόκειται να ακολουθήσει και στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντοςτης Β.Φ.Λ. Η όλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την παρούσα Πτυχιακή Εργασία,είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τους αρμόδιους της Διεύθυνσης Εμπορίας και της συνεργασίας μου με τους αρμόδιους της Διεύθυνσης Εμπορίας και της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Νομού Καβάλας και κυρίως αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με την ίδια την επιχείρηση και με τους αρμόδιους που εργάζονται σ αυτήν οι οποίοι με την προθυμία τους,βοήθησαν αποφασιστικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το μέρος της Πτυχιακής μου,στηρίχτηκε στην προσωπική συνέντευξη-interview-με στελέχη της επιχείρησης,κατόπιν προσωπικής μου προετοιμασίας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούσαν ξεχωριστές ενότητες-εσωτερική,εξωτερική ανάλυση.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Management
Fertilizer industry
Keywords: Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων;Λειτουργία;Διοίκηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4482
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1121997.pdf2.46 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons