Φορολογία ανώνυμων εταιριών (Bachelor thesis)

Μπαντής, Σωτήρης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4487
Γενικά, εταιρεία είναι η ένωση δύο ή περισσότερων ατόμων με κοινό σκοπό, τις περισσότερες φορές, την επιδίωξη κέρδους. Για τη σύσταση μιας εταιρείας πρέπει να υπάρξουν ορισμένοι όροι όπως είναι οι κοινές εισφορές και η συμμετοχή όλων των εταίρων, δηλαδή των προσώπων που την απαρτίζουν, στα κέρδη και στις ζημίες. Δεν μπορεί να υπάρξει εταιρεία χωρίς τη συμμετοχή όλων των εταίρων στη σύσταση του κεφαλαίου της εταιρείας. Άλλωστε, ένας από τους λόγους ίδρυσης της εταιρείας είναι και η συνένωση των κεφαλαιακών και άλλων πόρων των εταίρων. Η εισφορά ενός εταίρου μπορεί να μην είναι μόνο σε μορφή χρηματικών κεφαλαίων, αλλά μπορεί να είναι και σε είδος, όπως κτίρια, μηχανήματα κ.τ.λ. Μπορεί ακόμα η εισφορά να είναι μόνο η εργασία του εταίρου. Το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και στις ζημίες είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των εταίρων. Αυτό που δεν επιτρέπεται από το νόμο είναι η λεγόμενη «λεόντειος εταιρεία». Δηλαδή η εταιρεία στην οποία ένας ή περισσότεροι εταίροι είτε αποκλείονται τελείως από τα κέρδη, ενώ συμμετέχουν στις ζημίες, είτε απαλλάσσονται τελείως από τις ζημίες, ενώ συμμετέχουν μόνο στα κέρδη.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Taxation
Business
Keywords: Φορολογία;Ανώνυμη εταιρία;Φόρος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4487
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1122002.pdf3.14 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons