Οι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική ένωση και η ένταξή τους στην κοινωνία και οικονομία της Θράκης. (Bachelor thesis)

Τσακάλοβα, Άννα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4489
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Migrant agricultural laborers
Emigration and immigration--Social aspects
Soviet Union--Emigration and immigration
Keywords: Μετανάστες Σοβιετικής ένωσης;Συνθήκες ζωής στη Θράκη;Κοινωνικό-οικονομικές επιδράσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4489
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO61998.pdfSDO619981.65 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons