Προβλήματα και προοπτικές του θεσμού του franchising στη χώρα μας. (Bachelor thesis)

Κουρνάβου, Θεοδώρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4491
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Franchising
Marketing
Competition
Keywords: Ανταγωνισμός;Σύμπραξη επιχειρήσεων;Εφαρμογή και υποχρεώσεις franchising
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4491
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO71998.pdfSDO719981.61 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons