Οργάνωση και διοίκηση νοσοκομείων (Bachelor thesis)

Δαραλή, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4500
Η συγκεκριμένη εργασία, οφείλει την διεκπεραίωσή της στην συμβολή φίλων και συναδέλφων που βοήθησαν είτε με τις συμβουλές τους είτε με την επέμβασή τους. Για τον λόγο αυτό, έστω και αν δεν αναφέρονται ονομαστικά, αξίζει να γίνει μία αναφορά σε αυτούς μια που η βοήθειά τους θεωρείται σημαντική. Μπορεί το συγκεκριμένο αντικείμενο να θεωρήθηκε από την αρχή ενδιαφέρον ώστε να γίνει η ανάληψη του ως θέμα πτυχιακής εργασίας, ωστόσο σε σημεία όπου υπήρχε αδιέξοδο, πάντα βοηθούσαν για να αναπτυχθεί σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχεδιάγραμμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην σκέπτεται ή να μην ενδιαφέρεται για τον τρόπο λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας. Μέσα από την εργασία αυτή λοιπόν γίνεται μία προσπάθεια ώστε να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και με βάση τα σημερινά δεδομένα, που διευκολύνουν αλλά και περιπλέκουν την λειτουργία του ιδρύματος που ονομάζεται ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Management
Hospitals
Organization
Keywords: Οργάνωση;Διοίκηση;Νοσοκομεία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4500
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1141999.pdf2.12 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons