Στρατηγική διοίκηση στην επιχείρηση (Bachelor thesis)

Μούμης, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4504
Όλες οι μεταβολές και οι εξελίξεις στην οικονομική πραγματικότητα δεν αποτελούν τυχαία γεγονότα. Μπορούν να χαρακτηρισθούν μεν απρόβλεπτα αλλά είναι προϊόντα σκέψεων και ενεργειών. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όποιο γεγονός δεν είναι τυχαίο θα είναι και απαραίτητα προβλέψιμο. Η εκτίμηση των πιθανών γεγονότων και καταστάσεων, η προσπάθεια για να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εξέλιξη στον οικονομικό χώρο αλλά και την κοινωνία, με άλλα λόγια η πρόνοια από μέρους των επιχειρήσεων είναι αναγκαία για την επιβίωση τους στον χώρο της αγοράς. Η ορθή εκτίμηση των ενδεχομένων μελλοντικών καταστάσεων βασίζεται στην μεθοδική ανάλυση και μελέτη του παρελθόντος, αλλά και στην διερεύνηση των τωρινών συνθηκών. Η επιχείρηση που θα ακολουθήσει αυτήν την διαδικασία θα μπορέσει να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της, αλλά και θα την επιτρέψει να παρακολουθεί τις ευκαιρίες και να αποφεύγει τους κινδύνους του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος. Η μελέτη του παρελθόντος είναι πιο συγκεκριμένη και θα μπορούσε να αποτυπωθεί με αριθμούς που θα απέδιδαν με ακρίβεια τα δεδομένα. Η μελέτη όμως των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων είναι πιο δύσκολη, από την άποψη ότι το στοιχείο της υποκειμενικότητας θα είναι έντονο. Υπάρχουν διαδικασίες και μέθοδοι μέσα από τις οποίες υπολογίζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι. Όσο λογικοφανείς όμως και να παρουσιάζονται, δεν παύουν να είναι υποθέσεις και να εκφράζουν την λογική του προσώπου που τις υιοθετεί. Παρόλα αυτά όμως είναι φυσικά πιο φρόνιμο για τις επιχειρήσεις να υιοθετούν κάποιες «λογικές» παραδοχές να μελετούν τις εξελίξεις και τις συνθήκες του περιβάλλοντος από το επαναπαύονται. Η επιχειρήσεις πρέπει να προσχεδιάζουν την μελλοντική τους πορεία, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν και μέσα σε αυτή, αλλά και σύμφώνα με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατό για τις επιχειρήσεις να επηρεάσουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να μην είναι απλοί θεατές, «μιας και οι επικρατούσες σε δεδομένο χρόνο συνθήκες στο γενικό οικονομικό περιβάλλον είναι συνέπεια των αποφάσεων του χθες». Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός το «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» υποδηλώνει την μέριμνα και την φροντίδα από την μεριά της διοίκησης για την άμυνα της αλλά και την φιλοδοξία για την γιγάντωση της. Επομένως ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων είναι προμελέτη, είναι προετοιμασία και φανερώνει μια διοίκηση υπεύθυνη που αποφασίζει με περίσκεψη. Το στρατηγικό μάνατζμεντ δεν είναι εσκεμμένη μελλοντολογία με τον χαρακτήρα της υποσχέσεις, αλλά κατευθυντήρια σκέψη για τις επιχειρήσεις και δημιουργεί μέτρο σύγκρισης όσον αφορά τα αριθμητικά μεγέθη που θα προκόψουν. Έτσι οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μπορούν να συγκρίνουν τις εκτιμήσεις τους με τις υπάρχων καταστάσεις, αλλά και θα μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις που ήδη θα έχουν μελετήσει.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Strategy
Management
Business
Keywords: Στρατηγική διοίκηση;Επιχείρηση;Στρατηγικός προγραμματισμός
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4504
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1142001.pdf1.57 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons