Χορηγία - Sponsoring. (Bachelor thesis)

Δαρδαμάνης, Απόστολος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4505
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Sponsorship
Marketing
Benefactors
Keywords: Χορηγία στην αρχαιότητα;Χορηγία τον 20ο αιώνα;Μάρκετινγκ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4505
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO101996.pdfSDO1019961.47 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons