Χορηγία - Sponsoring. (Bachelor thesis)

Δαρδαμάνης, Απόστολος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4505
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Sponsorship
Marketing
Benefactors
Keywords: Χορηγία στην αρχαιότητα;Χορηγία τον 20ο αιώνα;Μάρκετινγκ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4505
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Sponsorship
Marketing
Benefactors
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-22T17:34:12Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1995
Advisor name: Βάγια, Κωνσταντίνα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 66
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO101996.pdfSDO1019961.47 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons