Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας (Bachelor thesis)

Βαλοδήμου, Π.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4509
Σ' αυτή την πτυχιακή εργασία θα αναπτύξω το θέμα "Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας. Εφαρμογή στην πράξη". θα περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές και εργασίες που κάνει η επιχείρηση στις 31112 για την ανεύρεση του καθαρού της αποτελέσματος και τη σύνταξη του ισολογισμού. Με την ευχή ότι η πτυχιακή εργασία θα μπορέσει να βοηθήσει τους συναδέλφους μου στο Τ.Ε.Ι. και να κατανοήσουν το θέμα. Η εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος όπου φαίνεται θεωρητικά η σειρά των εργασιών που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις καθώς και η εξήγηση τους με απλά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόησή τους. Στη συνέχεια υπάρχει το πρακτικό μέρος που περιλαμβάνει μία πραγματική επιχείρηση και φαίνονται στην πραγματικότητα πια πως μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Αρβανιτίδη για την συνεργασία του και τη βοήθεια του για να γίνει αυτή η εργασία. Το Λογιστικό Γραφείο του κ. Σιδηρόπουλου για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που μου πρόσφερε για το πρακτικό μέρος και την προσωπική του βοήθεια για να μπορέσω να δώσω την όσο δυνατή καλύτερη κατανόηση της πρακτικής που επικρατεί στην πραγματικότητα.
Alternative title / Subtitle: Εφαρμογή στην πράξη
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Taxation
Business
Keywords: Επιχειρήσεις;Τέλη χρήσεως;Λογιστικές εργασίες;Φόρος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4509
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1161996.pdf1.46 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons