Τουριστική ανάπτυξη Νομού Θεσσαλονίκης - στατιστική ανάλυση - προβλήματα - προοπτικές (Bachelor thesis)

Ιωσηφίδου, ΠολυξένηΚαζαντζίδου, Ευδοξία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4510
Ο Τουρισμός αποτελεί έναν σημαντικότατο παράγοντα της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της χώρας μας. Γι’ αυτό και πολύτιμη είναι η συμβολή του στο δύσκολο έργο της Κυβέρνησης και του Λαού μας, για την επίτευξη της οικονομικής ευημερίας, της ανύψωσης της ποιότητας ζωής και της επιδίωξης της Ειρήνης Εθνικής και Παγκόσμιας. Κατέχει κυρίαρχη θέση στον τριτογενή τομέα. Η Ελλάδα αποδείχθηκε, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην αγορά, μια αξιόλογη περιοχή υποδοχής του τουριστικού ρεύματος και γρήγορα καθιερώθηκε σαν παραδοσιακός προορισμός του οργανωμένου μαζικού τουρισμού. Παρόλο, που η εισροή τουριστών και κατά συνέπεια πολύτιμου συναλλάγματος, επηρεάζεται από τις διεθνείς πολιτικές-οικονομικές συνθήκες, τις δημοκρατικές σχέσεις, τον ανταγωνισμό, έχει αποδειχθεί, ότι ο τουρισμός διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις στις συναλλαγματικές πηγές της χώρας μας, αλλά και στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών. Το 1992 το μερίδιο του Τουρισμού στο ΑΕΠ, ήταν της τάξεως του 7% , ενώ οι τουριστικές εισροές σε συνάλλαγμα, αντιστοιχούσαν στο 41% του συνόλου των άδηλων πόρων. Η Τουριστική κίνηση, τέλος, προς την Ελλάδα παρουσιάζει συνεχείς και αξιόλογες αυξητικές τάσεις , που αναμένεται να συνεχιστούν τα προσεχή χρόνια. (9.756.012 αφίξεις, το 1992, 9.913. 267 αφίξεις το 1993, δηλ. ποσοστό αύξησης 1,61% και 11.300.000 αφίξεις το 1994 δηλ. ποσοστό αύξησης 14,1%). Βασική επιδίωξη της τουριστικής πολιτικής είναι σε εθνικό επίπεδο, η αναβάθμιση της ποιότητας και ο εμπλουτισμός - διαφοροποίηση του συνολικού Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, ( βελτίωση επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών, «άνοιγμα» προς τις νέες μορφές τουρισμού), ώστε να καθίσταται πιο ανταγωνιστικό.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Tourism
Development
Statistics
Keywords: Τουριστική ανάπτυξη;Στατιστική ανάλυση;Προβλήματα;Θεσσαλονίκη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4510
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Tourism
Development
Statistics
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1997
Abstract: Ο Τουρισμός αποτελεί έναν σημαντικότατο παράγοντα της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της χώρας μας. Γι’ αυτό και πολύτιμη είναι η συμβολή του στο δύσκολο έργο της Κυβέρνησης και του Λαού μας, για την επίτευξη της οικονομικής ευημερίας, της ανύψωσης της ποιότητας ζωής και της επιδίωξης της Ειρήνης Εθνικής και Παγκόσμιας. Κατέχει κυρίαρχη θέση στον τριτογενή τομέα. Η Ελλάδα αποδείχθηκε, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στην αγορά, μια αξιόλογη περιοχή υποδοχής του τουριστικού ρεύματος και γρήγορα καθιερώθηκε σαν παραδοσιακός προορισμός του οργανωμένου μαζικού τουρισμού. Παρόλο, που η εισροή τουριστών και κατά συνέπεια πολύτιμου συναλλάγματος, επηρεάζεται από τις διεθνείς πολιτικές-οικονομικές συνθήκες, τις δημοκρατικές σχέσεις, τον ανταγωνισμό, έχει αποδειχθεί, ότι ο τουρισμός διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις στις συναλλαγματικές πηγές της χώρας μας, αλλά και στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών. Το 1992 το μερίδιο του Τουρισμού στο ΑΕΠ, ήταν της τάξεως του 7% , ενώ οι τουριστικές εισροές σε συνάλλαγμα, αντιστοιχούσαν στο 41% του συνόλου των άδηλων πόρων. Η Τουριστική κίνηση, τέλος, προς την Ελλάδα παρουσιάζει συνεχείς και αξιόλογες αυξητικές τάσεις , που αναμένεται να συνεχιστούν τα προσεχή χρόνια. (9.756.012 αφίξεις, το 1992, 9.913. 267 αφίξεις το 1993, δηλ. ποσοστό αύξησης 1,61% και 11.300.000 αφίξεις το 1994 δηλ. ποσοστό αύξησης 14,1%). Βασική επιδίωξη της τουριστικής πολιτικής είναι σε εθνικό επίπεδο, η αναβάθμιση της ποιότητας και ο εμπλουτισμός - διαφοροποίηση του συνολικού Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, ( βελτίωση επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών, «άνοιγμα» προς τις νέες μορφές τουρισμού), ώστε να καθίσταται πιο ανταγωνιστικό.
Advisor name: Δημητριάδης, Ευστάθιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 121
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1161997.pdf2.26 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons