6η και 7η ομάδα λογιστικού σχεδίου σε ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις, λειτουργία λογαριασμών και εφαρμογές στην πράξη (Bachelor thesis)

Ουγιάρογλου, Γεώργιος-Λάζαρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4518
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Business
Taxation
Keywords: Επιχειρήσεις;Λογιστικό σχέδιο;Φόρος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4518
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1171996.pdf1.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons