Εγγραφές τέλους χρήσης. Φορολογία, διάθεση αποτελεσμάτων και αποτελέσματα χρήσης των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξία) (Bachelor thesis)

Καλαμπούκα, Ευαγγελία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4541
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial statements
Taxation
Accounting
Keywords: Λογιστικές υποχρεώσεις;Ισολογισμός;Λογιστικό ισοζύγιο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4541
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO212004.pdfSDO2120045.66 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons