Η καλλιέργεια βάμβακος στον Νομό Καρδίτσας (Bachelor thesis)

Σβαρνά, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4547
Alternative title / Subtitle: προβλήματα - προοπτικές
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Agriculture
Finance
Cultivation
Keywords: Καλλιέργεια;Καρδίτσα;Βαμβάκι
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4547
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1191997.pdf1.72 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons