Τα απαραίτητα για την κοστολόγηση εντύπων. Η διακίνηση και η λογιστική παρακολούθηση αυτών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Bachelor thesis)

Σαββουλίδης, Ηλίας


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4551
Τελειώνοντας την φοίτηση μου στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΗ Καβάλας ανέλαβα την υποχρέωση μου προς την Σχολή της σύνταξης Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: Τα απαραίτητα για την κοστολόγηση έντυπα η διακίνηση και η λογιστική παρακολούθηση αυτών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Βασικό κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου θέματος, αποτέλεσε η τεράστια σημασία και ο δυναμικός προσανατολισμός της λογιστικής κόστους στην επιχειρηματική δράση. Η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής ήταν αρκετά δύσκολη γιατί το θέμα είναι πολύ ειδικό και δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με τα απαραίτητα έντυπα για την κοστολόγηση, το ίδιο δύσκολη ήταν και η συλλογή των στοιχείων που έχουν σχέση με την Ε.Β.Ζ., λόγω του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων και κυρίως λόγω το ότι ορισμένα στοιχεία θεωρούνταν απόρρητα της επιχείρησης. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Ε.Β.Ζ. για την βοήθεια που μου προσέφεραν και ιδιαίτερα τον κ. Τοπαλίδη Γεώργιο και την κ. Καλαντζοπούλου Μαριάνα για τις πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία που μου εδόθηκαν σχετικά με την Ε.Β.Ζ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κ. Σωτηριάδου Δόμνα επιβλέπων καθηγήτρια για την βοήθεια και καθοδήγηση της
Alternative title / Subtitle: Πρακτικό μέρος Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Ε.Β.Ζ.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Industry
Accounting
Keywords: Κοστολόγηση;Λογιστική;Φόρος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4551
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1192001.pdf3.69 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons