Η διαχείριση κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων της περιοχής Δράμας στο Βαλκανικό χώρο (Bachelor thesis)

Δημοπούλου, Μακρίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4559
Alternative title / Subtitle: προβλήματα - προοπτικές
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Business
Textile industry
Keywords: Κλωστοϋφαντουργία;Επιχείρηση;Δράμα;Βαλκάνια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4559
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1211997.pdf2.68 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons