Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού στα πιστωτικά ιδρύματα και στους οργανισμούς σαν μέσο βελτίωσης της απόδοσης κατανομής των ανταμοιβών και προβλέψεις της εξελισιμότητας (Bachelor thesis)

Χατζηροδίτης, Ευστάθιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4568
Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού είναι ένα θέμα που άρχισε να απασχολεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς από τα μέσα του 20ου αιώνα. Στην προσπάθεια τους να βρουν τρόπο για την αύξηση των μισθών των υπαλλήλων τους άρχισαν να χρησιμοποιούν τις κλίμακες βαθμολόγησης απόδοσης. Με την πάροδο του χρόνου οι απλές πρακτικές αντικαταστάθηκαν από πιο πολύπλοκες διαδικασίες αξιολόγησης της εργασίας των υπαλλήλων, οι οποίες χρησιμοποιούνται τώρα πιο εκτεταμένα. Κάθε μεγάλη επιχείρηση και οργανισμός έχει το δικό της σύστημα αξιολόγησης με βάση το οποίο αξιολογεί τους υπαλλήλους της συνήθως μια φορά το χρόνο. Επειδή όμως τα δεδομένα στο χώρο εργασίας συνεχώς αλλάζουν θα πρέπει και τα συστήματα αξιολόγησης να είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες για να εξυπηρετούν όσο καλύτερα γίνεται τόσο τους δικούς τους σκοπούς όσο και τους σκοπούς των εργαζομένων. Διότι η αξιολόγηση της απόδοσης, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική τόσο για την επιχείρηση όσο και τους εργαζόμενους.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Evaluation
Information systems
Keywords: Αξιολόγηση προσωπικού;Συστήματα αξιολόγησης;Εξελισιμότητα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4568
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1221999.pdf1.64 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons