Στατιστική μελέτη-Παρουσίαση των ιστοσελίδων των τμημάτων Τ.Ε.Ι. (Bachelor thesis)

Μπογιατζόγλου, Δέσποινα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/456
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Statistical analysis
Internet
Website
Keywords: Διαδίκτυο;T.E.I.;Ιστοσελίδες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/456
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Statistical analysis
Internet
Website
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-26T13:37:25Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013
Advisor name: Φλώρου, Γιαννούλα
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 103
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013359.pdf3.37 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons