Δανεισμός των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα (γενικό πλαίσιο): Α) δυνατότητες - τρόπος - είδη δανείων. Β) διαδικασία κριτήρια. Γ) επιπτώσεις από τη μη πλήρωση των υποχρεώσεων (Bachelor thesis)

Γεωργάρα, Βασιλική


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4575
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Credit risk
Loans
Bank liabilities
Keywords: Τραπεζικές οφειλές;Δάνεια;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4575
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO371999.pdfSDO3719991.27 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons