Οργανωτική κουλτούρα των επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Κρητικού, Αθηνά


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4593
To θέμα της παρούσης εργασίας έχει τίτλο “ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” Η ανάλυση της Οργανωτικής κουλτούρας στον χώρο των επιχειρήσεων δεν είναι ένα θέμα διαδεδομένο γιατί η μελέτη της απαιτεί εξειδίκευση και μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να απασχολεί τους διοικητικούς μελετητές. Η Οργανωτική κουλτούρα υπάρχει μέσα σε όλους τους οργανισμούς αν και μερικές φορές μπορεί να μην γίνεται αισθητή από τα μέλη του οργανισμού. Σκοπός μου σε αυτήν την εργασία είναι να προσδιορίσω και να εξηγήσω την έννοια της Οργανωτικής Κουλτούρας και να παρουσιάσω την διαδικασία με τη οποία αυτή διαμορφώνεται μέσα σε μία επιχείρηση. Η εύρεση υλικού για την συγγραφή της εργασίας αυτής είχε αρκετές δυσκολίες επειδή δεν υπάρχει αρκετή Ελληνική βιβλιογραφία που να καλύπτει το θέμα. Έτσι το μεγαλύτερο τμήμα της καλύφθηκε από ξενόγλωσσο υλικό. Η εργασία αυτή δεν θα μπορούσε να πάρει την μορφή που έχει σήμερα χωρίς την πολύτιμη συμβολή της υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Χρυσάνθης Μπορμπότση με την οποία είχα μία υποδειγματική συνεργασία. Την ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη υπομονή της, να με βοηθήσει σε όλη την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρησεων
Subject classification: Business
Finance
Organization
Keywords: Επιχείρηση;Οργάνωση;Κουλτούρα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4593
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1252003.pdf2.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons