Έκπτωση - επιστροφή ΦΠΑ (Bachelor thesis)

Μαρίνου, Βαρβάρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4615
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Taxation
Value-added tax--Accounting
Enterprises
Keywords: Φορολογία;Επιχειρήσεις;Φ.Π.Α.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4615
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Taxation
Value-added tax--Accounting
Enterprises
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-23T17:51:47Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 1998-03
Advisor name: Παρχαρίδης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 45
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO361998.pdfSDO361998725.39 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons