Νέες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Bachelor thesis)

Καμπουρίδου, Αναστασία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4620
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: European Union
Finance
Employment
Keywords: Απασχόληση;Ευρώπη;Εργασία;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4620
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 69
Subject classification: European Union
Finance
Employment
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-23T18:01:08Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2003
Advisor name: Καρασαββόγλου, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 69
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1272003.pdf1.02 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons