Η δεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (Bachelor thesis)

Νίκα, Παναγιώτα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4629
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: SME
Electronic commerce
Teleshopping
Keywords: Ηλεκτρονικό εμπόριο;Μικρομεσαίες επιχειρήσεις;Ηλεκτρονικό επιχειρείν
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4629
Item type: bachelorThesis
Subject classification: SME
Electronic commerce
Teleshopping
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-23T18:47:31Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2006
Advisor name: Νεραντζάκης, Σταύρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 105
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1922006.pdfΠτυχιακή Εργασία62.42 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons