Γενική μελέτη διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών. Περίπτωση εφαρμογής στο νομό Πρέβεζας (Bachelor thesis)

Φωτίου, Δήμητρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4636
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Investments
Entrepreneurship
Keywords: Επενδύσεις;Επιχειρηματικές ευκαιρίες;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4636
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Investments
Entrepreneurship
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-23T19:17:05Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 1999-01
Advisor name: Νικολαΐδης, Μιχαήλ
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 55
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO101999.pdfSDO101999958.38 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons