Το τμήμα προώθησης των πωλήσεων μιας επιχείρησης και ο έλεγχός τους (Bachelor thesis)

Τύπου, Δήμητρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4638
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Marketing
Enterprises
Keywords: Προώθηση πωλήσεων;Έλεγχος πωλήσεων;Επιχειρήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4638
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Marketing
Enterprises
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-23T19:39:33Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 1998
Advisor name: Μπαλτσής, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 73
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO421998.pdfSDO4219981.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons