Λογιστικός και εξολογιστικός προσδιορισμός οικονομικού αποτελέσματος επιτηδευματιών (εμπορικών επιχειρήσεων) (Bachelor thesis)

Καραφυλλίδου, Νικολέτα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4644
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Accounting
Finance
Enterprises
Keywords: Λογιστική και φορολογική ανάλυση;Επιχειρήσεις;Προβλέψεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4644
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO81995.pdfSDO819951.38 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons