Διαχρονική ανάλυση των ισολογισμών της επιχείρησης επίπλων Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ Δ. Μπαξεβανίδη μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. (Bachelor thesis)

Αυγέρη, Αλεξάνδρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4646
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Financial statements
Balance sheet
Taxation
Keywords: Ισολογισμός;Οικονομικές καταστάσεις;Λογιστική ισοζύγιο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4646
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO251990.pdfSDO251990594.13 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons