Ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Βατζάκη, Ουρανία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4654
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business consultants
Personnel management
Keywords: Σύμβουλοι επιχειρήσεων;Διοίκηση επιχειρήσεων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4654
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1351998.pdf1.53 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons