Τεχνική περιγραφή και μελέτη διαξονικού οχήματος στο οποίο τοποθετήθηκε μηχανισμός γερανού (Bachelor thesis)

Θαγιόπουλος, Θαλασσινός


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4687
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολογίας
Subject classification: Engineering
Chassis
Construction
Keywords: Μηχανολογία;Γερανός;Διαξονικό όχημα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4687
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF562000.pdf3.63 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons