Σχεδιομελέτη συσκευής συναρμολόγησης, με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Bachelor thesis)

Κώτσης, Γιώργος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4701
Η συσκευή συναρμολόγησης της οποίας η σχεδιομελέτη είναι το θέμα, υπήρξε μία έμπνευση του καθηγητή Ηλία Σαράφη. Η συσκευή σχεδιάστηκε για την συναρμολόγηση μιας σειράς από «μανταλάκια» τα οποία συναρμολογεί η συσκευή. Τα μανταλάκια χρησιμοποιούνται για την σύσφιξη των μίσχων των καρπουζιών κατά την ανάπτυξή τους, έτσι ώστε να βελτιώνεται η παραγωγή τους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή αυτή δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με χημικά ή άλλου είδους παρέμβαση στο καρπούζι. Η χρήση 'του προϊόντος που συναρμολογούμε θα μπορούσε να παρομοιαστεί σαν το χρονικό πέρασμα από το «στρίψιμο» των καρπουζιών που παλαιότερα έκαναν οι παραγωγός στην εφαρμογή και χρήση των μικρών «μανδάλων» τα οποία εμείς μελετάμε σήμερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά η συσκευή κατασκευάστηκε από τεχνίτη του Ιδρύματος μας, με το πλαστικό FITALON (χλωριούχο πολυβινύλιο) αλλά όπως φάνηκε η συσκευή δεν απέδωσε. Έτσι χρησιμοποιήθηκε φωσφορούχος ορείχαλκος εύκολου κοπής για την κατασκευή του. Για την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής. Για τον σχεδιασμό των επιμέρους τμημάτων χρειάστηκε το σχεδιαστικό πρόγραμμα AUTOCAD στις δύο εκδόσεις του, R14 και 2000, το πρόγραμμα VISIO 4.1 Tecnical καθώς για την γραφή των κειμένων κειμενογράφος τύπου WORD 2000.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Computers
Computer science
Information
Keywords: Ηλεκτρονικός υπολογιστής;Πληροφορική;Επεξεργασία δεδομένων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4701
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF632000.pdf1.77 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons